Đại học Quốc gia Hà Nội xếp vị trí 162 châu Á

UnD

Senior Member
- Ngày 8/11, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, cùng ngày, Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á 2023 (QS AUR 2023). Theo bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 162, thuộc top 21,3% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

vnu-truong-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqghn-1-6178.jpg

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong kỳ xếp hạng QS AUR 2023, tổ chức QS đã xếp hạng cho 760 cơ sở giáo dục đại học của châu Á (trong đó có 34 cơ sở giáo dục đại học lần đầu được xếp hạng).

Kết quả xếp hạng được dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 151.000 học giả và 99.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, QS đã phân tích hơn 117,8 triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2016-2021) từ 16,4 triệu công bố khoa học (trong giai đoạn 2016-2020).

Các tiêu chí xếp hạng của QS gồm: Đánh giá của học giả (30%); đánh giá của nhà tuyển dụng (20%); tỷ lệ giảng viên/ sinh viên (10%); tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); số bài báo khoa học/giảng viên (5%); tỷ lệ trích dẫn/bài báo khoa học (10%); mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên đến trao đổi (2,5%); tỷ lệ sinh viên đi trao đổi (2,5%).

...

https://nhandan.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-xep-vi-tri-162-chau-a-post723819.html
 
Top