Dân 'khát nước' bên nhà máy tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An

Top