[Dân Trí] Joe Biden - hiện thân của “cánh chim" vượt bão tố

josh06

Senior Member
báo vịt mà bưng ai thì chắc chắn ổng đó trúng rồi.
chia pùn với anh 100 và các thánh :love: :love:
 
Top