Đăng 1 tấm ảnh ở thời điểm hiện tại của các thím. Sẵn test chức năng đăng ảnh luôn nào.

Top