Đang chơi ngon thì BÙM...nextvoz

GetWrec

Member
Giao diện mới hiện đại, giống mấy giao diện flat đang trend bên Mỹ.

'Post reply', 'Edit Reply' không còn transitioning nữa, lẹ làng hơn.

Duyệt!
 
Top