Đăng ký mã số thuế cá nhân online đc không mấy thím?

xman2911

Đã tốn tiền
Mình đang cần có MST cá nhân mà hiện tại không đi làm trong doanh nghiệp mà buôn bán nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh nhưng đang cần có MST để đăng ký vài thứ. Vậy không biết có đăng ký online được không và bao lâu thì có các thím nhỉ?
 
Top