Đăng nhập 1 tên gmail ra 2 tài khoản khác nhau với 2 mật khẩu

halothedarklord

Junior Member
Các thím cho hỏi chút là trường hợp này như thế nào?
Mình đăng nhập tài khoản: abcxzy@gmail.com
Mật khẩu: qwerty thì ra nick mình đang sử dụng:nosebleed:,
nhưng khi vẫn đăng nhập tài khoản đó abcxzy@gmail.com
với mật khẩu khác: asdfg thì nó lại đăng nhập vào nick mà mình đã tạo với tài khoản là abcxzy4@gmail.com :misdoubt:
 

windgreen

Senior Member
Các thím cho hỏi chút là trường hợp này như thế nào?
Mình đăng nhập tài khoản: abcxzy@gmail.com
Mật khẩu: qwerty thì ra nick mình đang sử dụng:nosebleed:,
nhưng khi vẫn đăng nhập tài khoản đó abcxzy@gmail.com
với mật khẩu khác: asdfg thì nó lại đăng nhập vào nick mà mình đã tạo với tài khoản là abcxzy4@gmail.com :misdoubt:
lúc trước google nó khóa email của mình, sau đăng nhập nó không trả lại email cũ mà bắt đổi địa chỉ mail luôn :ops: dữ liệu drive, email các thư vẫn như cũ
 
Top