Dành cho ae nhập cảnh VN

ViCest.S2

đã tốn tiền
Nhiều nguồn tin cậy thu thập được:
- Tạm dừng mục đích nhập cảnh du lịch đối với các nước khối Schengen (26 nước), Hàn quốc, Trung Quốc, Iran hoặc người đã từng đi qua chưa đủ 14 ngày (cd VN sẽ bị đưa đi cách ly, cd nc khác sẽ bị trả về);
- Tạm dừng giấy miễn TT các nước EU, TQ, Hàn quốc (anh em nào có người thân ở nước ngoài chỉ dùng giấy này lưu ý, bị trả về không hỏi nhiều);
- 18/3 cd vn ở hoặc quá cảnh các nước ASEAN về vn (chưa đủ 14 ngày) sẽ đưa cách ly;
 
Top