Danh tướng nào mài gươm dưới bóng trăng đánh đuổi giặc Minh?

mytomga

Member
https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thu...i-bong-trang-danh-duoi-giac-minh-1393108.html
Danh tuong nao mai guom duoi bong trang danh duoi giac Minh?

Đặng Dung (1373-1414) là vị tướng nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, tham gia đánh giặc Minh xâm lược. Dù sự nghiệp không thành, Đặng Dung đã để lại tấm gương sáng về tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc ta.Danh tuong nao mai guom duoi bong trang danh duoi giac Minh?-Hinh-2

Đặng Dung là danh tướng của nhà Hậu Trần. Nhà Hậu Trần tồn tại từ năm 1407 đến năm 1413, trải qua hai đời vua là Trùng Quang Đế và Giản Định Đế.Danh tuong nao mai guom duoi bong trang danh duoi giac Minh?-Hinh-3

Đặng Dung là con trai Đặng Tất - tướng hàng đầu của nhà Hậu Trần, có nhiều công lao trong kháng chiến chống quân Minh, nhưng cuối cùng bị Giản Định Đế giết oan năm 1409.Danh tuong nao mai guom duoi bong trang danh duoi giac Minh?-Hinh-4

Đặng Dung là con trai Đặng Tất - tướng hàng đầu của nhà Hậu Trần, có nhiều công lao trong kháng chiến chống quân Minh, nhưng cuối cùng bị Giản Định Đế giết oan năm 1409.Danh tuong nao mai guom duoi bong trang danh duoi giac Minh?-Hinh-5

Tháng 9/1413, quân của Trương Phụ vào đến Thuận châu, Nguyễn Súy và Đặng Dung giữ sông Thái Gia, đặt phục binh, nhân đêm đánh úp dinh Trương Phụ. Đặng Dung nhảy lên thuyền Trương Phụ toan bắt sống, nhưng không biết mặt. Trương Phụ nhảy xuống sông lấy thuyền nhỏ chạy thoát.​
 

me8910..

Senior Member
Triều đình nào sụp đổ cũng do mấy đứa thái giám bày trò phá game :burn_joss_stick:
Đặng Dung là người xã Tả Hạ, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An (nay là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông là con trai cả của Quốc công Đặng Tất.

Theo "Đặng Tộc Đại Tông Phả", ông tổ 4 đời của Đặng Tất là Đặng Bá Kiển vốn cư ngụ ở vùng kinh kỳ Thăng Long, sau đó di dời vào Nghệ An châu. Con trưởng của Bá Kiển là Đặng Bá Tĩnh đỗ thám hoa đời nhà Trần. Bá Tĩnh chính là ông nội của Đặng Tất. Con trưởng của Bá Tĩnh là Đặng Đình Dực chính là cha Đặng Tất

Dưới triều nhà Hồ, ông giúp cha là Đặng Tất (? - 1409) cai quản đất Thuận Hóa.

Sau khi quân Minh (Trung Quốc) tiến chiếm nước Việt (khi ấy có quốc hiệu là Đại Ngu), nhà Hồ sụp đổ, Đặng Dung cùng cha tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (tức Giản Định Đế).

Năm 1409, sau trận đại chiến ở Bô Cô (xã Hiếu Cổ, huyện Ý Yên, thuộc tỉnh Nam Định ngày nay); vì nghe lời gièm pha của bọn hoạn quan là Nguyễn Quỹ, nói rằng Đặng Tất chuyên quyền, vua Giản Định Đế đem lòng ngờ vực đã giết Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Đặng Dung tức giận bỏ Trần Ngỗi, cùng Nguyễn Cảnh Dị (con của Nguyễn Cảnh Chân) rước Trần Quý Khoáng từ Thanh Hóa về đất Chi La (nay là huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), tôn lên ngôi vua (tức Trùng Quang Đế), và ông được giữ chức Đồng bình chương sự.

Về sau, do nhu cầu cần phải hợp nhất hai lực lượng, các tướng của Trần Quý Khoáng do Nguyễn Súy cầm đầu đã tổ chức đánh úp vào Ngự Thiên, đem Trần Ngỗi về Chi La tôn làm Thượng hoàng.

Dù phải chiến đấu dưới quyền người đã giết cha mình, nhưng vì sự nghiệp chung ông đã “vượt lên trên tất cả, trước sau vẫn giữ vững phẩm cách đường đường của một vị tướng. Từ đó ông trải qua rất nhiều trận giao chiến, nổi bật hơn cả là trận đánh vào tháng 9 năm Quý Tị (1413) ở khu vực Thái Gia.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên chép:

Đang khi đôi bên quân nam và quân bắc đang cầm cự nhau thì Đặng Dung bí mật dùng bộ binh và tượng binh mai phục, đúng nửa đêm thì bất ngờ đánh úp vào doanh trại của (Trương) Phụ. (Đặng) Dung đã nhảy lên thuyền của (Trương) Phụ và định bắt sống (Trương) Phụ nhưng lại không biết mặt để có thể nhận ra hắn, vì thế, (Trương) Phụ liền nhảy sang thuyền nhỏ chạy thoát. Quân Minh bị tan vỡ đến quá nữa, thuyền bè, khí giới bị đốt phá gần hết, thế mà (Nguyễn) Súy không biết hợp lực để cùng đánh. (Trương) Phụ biết quân của (Đặng) Dung ít nên lập tức quay lại đánh. (Đặng) Dung đành phải chịu thất bại, quân sĩ chạy tan tác hết.
 

me8910..

Senior Member
Triều nào chả vậy . Cái bọn tâm sinh lý éo đc bình thường thì chỉ muốn phá cho loạn thôi
không chém Đặng Tất với Nguyễn Cảnh Chân thì có khi đánh được giặc Minh ra khỏi bờ cõi luôn đấy. Danh tướng mà bị bóp cổ chết, khổ vãi nồi :too_sad:
 

61-50-7

Member
Bài này hồi cấp 3 có học, up lại với các thím

Thuật Hoài

Việc đời bối rối tuổi già vay,
Trời đất vô cùng một cuộc say.
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.
Vai khiêng trái đất mong phò chúa,
Giáp gột sông trời khó vạch mây.
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.

(bản dịch của Phan Kế Bính)
 

The Script

Senior Member
Hậu Trần đang thắng như chẻ tre thì Giản Định nghe lời gièm pha chém mất 2 tướng tài, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị tuy cũng là nhân tài nhưng so với 2 người cha vẫn còn kém, Giản Định là kẻ bất tài, may mắn được 2 người phò tá giỏi giang mà cũng tự tay chém mất, bất tài thì có may đến đâu cũng éo nên công cán gì
 

me8910..

Senior Member
Hậu Trần đang thắng như chẻ tre thì Giản Định nghe lời gièm pha chém mất 2 tướng tài, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị tuy cũng là nhân tài nhưng so với 2 người cha vẫn còn kém, Giản Định là kẻ bất tài, may mắn được 2 người phò tá giỏi giang mà cũng tự tay chém mất, bất tài thì có may đến đâu cũng éo nên công cán gì
thường vua khác thì bình định giặc xong mới chém công thần. Vua này chém công thần xong rồi bình định giặc, xong xuống hố luôn. Cụ Tất ra đi mà chân lạnh toát :go:
 
Top