Đào tạo tiến sĩ: Trường bài bản vắng học viên, học viên có xu hướng né trường 'khó nhằn'

GrayClover

Đã tốn tiền
Khóa thạc sĩ vừa qua của đhqg TP.HCM thì bay màu 1 mớ kha khá :D
Chủ yếu là đầu ra tiếng Anh, chỉ chơi VNU-EPT với chứng chỉ quốc tế hoặc vb2 :D. Một số anh em "mua" bằng giờ gặm hờn đi thi lại, mà thi lại thì rớt :D
Thực ra cũng hợp lý vì thạc sĩ, tiến sĩ chắc trừ mấy cái kiểu nghiên cứu đường lối đảng các thứ thì khi nghiên cứu đều phải tra văn hiến nước ngoài rất nhiều. Chắc cũng tuỳ từng người, như tôi đã đủ đầu ra từ trước khi vào rồi cơ, nhưng con bé đồng môn thì cũng rớt lên rớt xuống tiếng Anh.
 

trunghq

Đã tốn tiền
68747470733a2f2f63646e2e74756f697472652e766e2f7468756d625f772f3538362f323032322f352f32312f6e676869656e63757573696e682d32726561642d6f6e6c792d31363533313439353339373133313235373837303235322e6a7067


tiến sĩ cấp trường?
Nó có mấy vòng lận.
 
Top