Đầu năm du xuân chơi Tết, nhiều người đầu trần xuống phố

googleplus

Senior Member
Chúng mài có biết bố mài là ai không, tao đéo thích đội mũ đấy nàm thao, không hồn thì biến :big_smile::big_smile:
 

Ts12345

Senior Member
Lịt pẹ, biết bố mài ở nơi nóng nhất thế giới ko còn bảo đội mũ. Bố tương vỡ alo giờ.
Chúng mài có biết bố mài là ai không, tao đéo thích đội mũ đấy nàm thao, không hồn thì biến :big_smile::big_smile:
 
Top