Đầu năm nói chuyện Web3

01213784723

Đã tốn tiền
Outsource.
Khách hàng đè ra bắt phải làm Web3.
Trong khi bản thân khách hàng méo hiểu Web3 là gì và nhu cầu cũng méo cần nốt.

Lạy... :beat_brick:
 

01213784723

Đã tốn tiền
Có gì hay ho không thiếm?
Mình không phụ trách mảng Block Chain này nên không rành, ban đầu mình nhận yêu cầu xong chuyển lại cho team chuyên mảng này rồi.
Nhưng nghe bảo cứ đè Web3 không thả nên đội giá chi phí.

Team bỏ công ra phân tích báo giá xong, khách hàng thấy báo giá cái im hơi lặng tiếng luôn.
 
Top