Dấu phẩy (,), vì sao?

Night's King

Senior Member
Vì sao dấu (‘) thì được mà dấu (,) lại không? Trư thắc mắc
277B437E-00B7-4A9A-8069-2D0013C250FD.png
 
Top