Đầu số này là nước nào vậy

raysam

Senior Member

Nãy nó gọi 2 phát, có bác nà biết ko vậy
Em gg mà ko thấy gì
 

bomvang

Member
Đầu số 72 là mã vùng / đầu số của Benguela. Đối với số điện thoại giả định 9994176 và mã vùng / đầu số 72, số điện thoại cần gọi là 72 9994176. Và Benguela nằm ở nước Angola.
Đầu số 78 là mã vùng / đầu số của Murewa. Đối với số điện thoại giả định 4440400 và mã vùng / đầu số 78, số điện thoại cần gọi là 78 4440400. Và Murewa nằm ở nước Zimbabwe.
 
Nãy cũng vừa bị nó gọi, vừa bắt máy lên nghe nó nói: "À lố, em à. Nhớ anh k? Nhớ à"
Mình sợ quá tắt máy luôn
 
Top