Đệ đơn kính mong cán bộ ân xá nick

Status
Not open for further replies.

khoaaaa

Junior Member
Nhân dịp nhà mới tôi xin có ý kiến cán bộ mở đợt ân xá cho ae có công cụ để lên chửi nhau. Để tránh tình trạng trẻ em log nick hoặc đầu cơ thì đợt ân xá này vừa giải quyết tình hình khan nick vừa được lòng dân chúng. Em xin hết :ROFLMAO:
 
Status
Not open for further replies.
Top