góp ý Đề nghị cấm đưa tin người Việt trộm cắp ở Nhật

anhdao1522

Đôrêmon vOz team
Tayto
Đề nghị mod cấm. Lý do:
  • báo nước ngoài ko chính thống không đáng tin...
  • thấy khá nhục...
Ý bạn nói là cái bài trộm 6000 quả táo.
Đã KIA sau khi vào link nguồn kiểm tra thì thấy có mỗi cái video.
Còn nội dung thì bịa, thêm thắt ra.

Đúng thể loại trash của trash.
 
  • thấy khá nhục...

Thằng nào làm thằng đó nhục. Sống đàng hoàng tử tế ai dám khinh, hay là có tật rồi tự nhột?
Không ủng hộ đưa tin bằng báo lá cải nhưng nếu báo chính thống đăng bài thì vẫn điểm như thường, cữ gì cấm?
 
Top