Đề nghị cho 'Quy Nhơn' và 'Qui Nhơn' quy về một mối

Theo lịch sử, tên gọi Quy Nhơn có từ năm 1602, khi chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn. Năm 1832, vua Minh Mạng đã đổi tên phủ Quy Nhơn thành tỉnh Bình Định. Năm 1898, vua Thành Thái lập thị xã Quy Nhơn là tỉnh lị của tỉnh Bình Định.

Ngày 3-7-1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 81/HĐBT về việc mở rộng và đổi tên thị xã Quy Nhơn thành TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8-7-2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam, tỉnh Bình Định có đơn vị hành chính là TP Qui Nhơn.

"Quy Nhơn" vẫn được sử dụng trong nhiều tài liệu, văn bản hành chính, từ điển tiếng Việt... nhưng cũng có không ít tài liệu, văn bản lại gọi là "Qui Nhơn".

Do đó, Bình Định đề nghị đổi tên đơn vị hành chính TP Qui Nhơn thành TP Quy Nhơn theo tên đã được thể hiện trong các quyết định thành lập và trên con dấu hành chính của tỉnh hiện đang sử dụng.

https://cuoi.tuoitre.vn/biem-hoa/de...lOa3RFmg3QBt-A-d0w-Ot8MO3RxYHZlVaNhBWzCw4Brug
 
Top