Đề nghị hạ chuẩn đào tạo do thiếu nguồn tuyển giáo viên

vnexpress.vn(01)

Senior Member
Chỗ tôi mới thi xong.Thi 2 vòng vòng 1 rụng hết 2/3,vòng 2 có mấy chỗ bọn kia thi không đạt thế là tuyển không được,thế để nói là chất lượng đầu vào cực thấp,chạy tiền thì giờ nghe đâu 300-400 mà hãi,nhưng cũng có chỗ người ta tuyển đúng năng lực,khuyên thím nào đi thi cứ thi hết sức vẫn có cửa để đậu nhưng thấp thôi.
Nói về chế độ giáo viên thì công nhận thấp thật mặt bằng chung lương 3-4m thì sao đảm bảo nhu cầu cuộc sống,gần nhà thì đỡ còn ở xa thì chỉ có nước ăn mắm sống qua ngày thôi,nếu có cơ chế nào đó để giáo viên phấn đấu xứng đáng với năng lực của họ thì tôi tin giáo dục sẽ phát triển,nghề giáo vẫn có nhiều giáo viên tâm huyết và chất lượng nhưng đóng góp của họ không được công nhận thì ai mà dám tiếp tục được.
 

Nanasemaru

Senior Member
Người ta chả bảo chó cùng mới vào sư phạm, những người giỏi thì éo ai vào, cuối cùng toàn mấy đứa kém nhất của thế hệ làm ngành này thành ra giáo dục càng ngày càng nát.:angry:
Thay vì tạo điều kiện để thu hút nhân tài thì học giảm chuẩn đào tạo, lương thì thấp, lại đẻ ra vô số cái chứng chỉ để vắt sữa.
Cũng phải thôi con cái của các ông ấy đi du học nước ngoài hết rồi cần éo gì quan tâm đến giáo dục nước nhà. Nhưng rồi các ông ấy tự lĩnh quả báo vào mồm thôi, nước ngoài thì cũng có loại this, loại that :feel_good::feel_good:
sư phạm toán lý hoá anh HN điểm đâu thấp ??
 
Top