Đề nghị không mở Reg acc hoặc mất phí, giữ vững thành trì trước hội trẻ trâu FB

LeMouse

Member
Chuyển giao diện mới OK, anh em ai cũng vui với nhà mới.
Nhưng cái chất của VoZ đến từ anh em forums. Còn cái bọn Voz Fb là bọn chỉ mang cái danh Voz đi rêu rao, mất mặt anh em Vozer
Đề nghị Min mod không mở reg acc, hoặc mở phải mất phí 100k. Vừa loại bỏ trẻ trâu, vừa có thêm kinh phí
 
Chuyển giao diện mới OK, anh em ai cũng vui với nhà mới.
Nhưng cái chất của VoZ đến từ anh em forums. Còn cái bọn Voz Fb là bọn chỉ mang cái danh Voz đi rêu rao, mất mặt anh em Vozer
Đề nghị Min mod không mở reg acc, hoặc mở phải mất phí 100k. Vừa loại bỏ trẻ trâu, vừa có thêm kinh phí
đồng quan điểm,ai có nhu cầu thì ib mod reg acc chứ giờ mở reg acc thì voz chả khác gì đống rác
 
Top