góp ý Đề nghị siết chặt kỷ luật box lập trình / CNTT

Status
Not open for further replies.

Aristides

Senior Member
:nosebleed: Thật ra thì vấn đề này mọi người trong box lập trình đã bàn luận từ lâu rồi: https://voz.vn/t/de-nghi-mod-that-chat-noi-quy-cho-box-cntt-tranh-viec-tao-thot-nham.249107/
:nosebleed: Nhưng không hiểu sao mà đến hiện tại tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Chắc tại do góp ý sai chỗ. Đáng lý ra phải lên f3 này đây mà góp ý nên thành ra min mod không để ý
Tóm tắt lại tình hình box IT hiện tại:
- Thread nhảm spam vô tội vạ, spam không đúng post. Có những vấn đề đơn giản cũng lập thread, có những vấn đề phải qua f17 (ví dụ: than thở nghề, chán thực tập sinh, bị đuổi việc,...) mà cũng qua box IT mà than. Một số thread tiêu biểu:

+https://voz.vn/t/khong-biet-thuat-toan-chi-biet-crud-thi-co-tuong-lai-khong-cac-thim.303306/
+https://voz.vn/t/bi-duoi-viec.303656/
+https://voz.vn/t/hoc-cntt-ma-ngu-qua-thi-co-nen-lam-tester-thay-vi-lam-dev.301652/
+https://voz.vn/t/co-bao-nhieu-kieu-code-js.302764/

- Acc clone, Acc junior, acc vozlit spam những thứ như trên là chủ yếu. Nhiều đến nỗi nhiều người trong box CNTT còn nghĩ bọn trên là seeder do mod cài vào để tăng tương tác. Một số acc tiêu biểu là @Lập Trình Viên Già Tuổi (@Tech Lead, @Trưởng Khoa CNTT, @Ngày Được Tự Do,...), @Sư Thầy Thích Thể Hiện (@Ngu Độn, @Đại Đức Thích Thể Hiện,...). Có cảm giác sau khi f13 khóa không cho junior sinh hoạt thì box CNTT sẽ trở thành bãi farm của những câu "hỏi ngu" và của những acc junior thích đi troll hơn là học tập

Nay viết post này để mong các min mod và admin để ý và chấn chỉnh lại box lập trình/CNTT. Nhiều người nay người ta đã bỏ box vì những thành phần như trên làm loãng box, chưa kịp làm gì là thread trôi đâu mất và để lại những thread rác như trên
Cụ thể, xin các mod và admin hãy:
1/Lập 1 nội quy cụ thể cho box lập trình/CNTT và stick nó ở đầu post. Trong đó có điều khoản hạn chế post bài và tránh spam những thread hỏi nhảm hoặc những thread hỏi câu hỏi dễ tra google hoặc không có giá trị thảo luận
2/Lập một thread mang tên "Hỏi đáp những điều cơ bản của Lập Trình/CNTT/IT", nơi để các member hỏi những điều cơ bản của CNTT và stick nó ở box CNTT. Như vậy, member vẫn có thể "hỏi ngu" mà không làm loãng box nữa
3/Cho một mod quản box đóng quân ở đây. Người này tốt nhất là người có kiến thức về ngành IT để có thể phân định được đâu là thread nhảm, đâu là thread có giá trị thảo luận

:boss:Xin cảm ơn các mod và admin
:shame:P/s: nếu được thì em xin đề cử bác này làm tổng đốc quản box lập trình ạ:
Tủ Lạnh và đám mod biết code méo đâu
Nên không quan tâm đến box này nhé
cVL81H2.gif
 

Data Engineer

Senior Member
:nosebleed: Thật ra thì vấn đề này mọi người trong box lập trình đã bàn luận từ lâu rồi: https://voz.vn/t/de-nghi-mod-that-chat-noi-quy-cho-box-cntt-tranh-viec-tao-thot-nham.249107/
:nosebleed: Nhưng không hiểu sao mà đến hiện tại tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Chắc tại do góp ý sai chỗ. Đáng lý ra phải lên f3 này đây mà góp ý nên thành ra min mod không để ý
Tóm tắt lại tình hình box IT hiện tại:
- Thread nhảm spam vô tội vạ, spam không đúng post. Có những vấn đề đơn giản cũng lập thread, có những vấn đề phải qua f17 (ví dụ: than thở nghề, chán thực tập sinh, bị đuổi việc,...) mà cũng qua box IT mà than. Một số thread tiêu biểu:

+https://voz.vn/t/khong-biet-thuat-toan-chi-biet-crud-thi-co-tuong-lai-khong-cac-thim.303306/
+https://voz.vn/t/bi-duoi-viec.303656/
+https://voz.vn/t/hoc-cntt-ma-ngu-qua-thi-co-nen-lam-tester-thay-vi-lam-dev.301652/
+https://voz.vn/t/co-bao-nhieu-kieu-code-js.302764/

- Acc clone, Acc junior, acc vozlit spam những thứ như trên là chủ yếu. Nhiều đến nỗi nhiều người trong box CNTT còn nghĩ bọn trên là seeder do mod cài vào để tăng tương tác. Một số acc tiêu biểu là @Lập Trình Viên Già Tuổi (@Tech Lead, @Trưởng Khoa CNTT, @Ngày Được Tự Do,...), @Sư Thầy Thích Thể Hiện (@Ngu Độn, @Đại Đức Thích Thể Hiện,...). Có cảm giác sau khi f13 khóa không cho junior sinh hoạt thì box CNTT sẽ trở thành bãi farm của những câu "hỏi ngu" và của những acc junior thích đi troll hơn là học tập

Nay viết post này để mong các min mod và admin để ý và chấn chỉnh lại box lập trình/CNTT. Nhiều người nay người ta đã bỏ box vì những thành phần như trên làm loãng box, chưa kịp làm gì là thread trôi đâu mất và để lại những thread rác như trên
Cụ thể, xin các mod và admin hãy:
1/Lập 1 nội quy cụ thể cho box lập trình/CNTT và stick nó ở đầu post. Trong đó có điều khoản hạn chế post bài và tránh spam những thread hỏi nhảm hoặc những thread hỏi câu hỏi dễ tra google hoặc không có giá trị thảo luận
2/Lập một thread mang tên "Hỏi đáp những điều cơ bản của Lập Trình/CNTT/IT", nơi để các member hỏi những điều cơ bản của CNTT và stick nó ở box CNTT. Như vậy, member vẫn có thể "hỏi ngu" mà không làm loãng box nữa
3/Cho một mod quản box đóng quân ở đây. Người này tốt nhất là người có kiến thức về ngành IT để có thể phân định được đâu là thread nhảm, đâu là thread có giá trị thảo luận

:boss:Xin cảm ơn các mod và admin
:shame:P/s: nếu được thì em xin đề cử bác này làm tổng đốc quản box lập trình ạ
Tag tên tôi đã hỏi ý kiến tôi chưa đấy
Đừng có bôi nhọ danh dự người khác nha fen
 
Status
Not open for further replies.
Top