báo lỗi Đề nghị thêm luật về chữ kí

OaB

Senior Member
1583909673772.png

1583909988719.png


https://next.voz.vn/members/n77.1293874/
Trước vOz củ củng có luật cấm để chữ kí/location dạng như này, không biết qua đây có không, chứ nhìn 4F mới nhìn chưa quen lại thêm cái này khá là rối mắt.
 
Top