Đề nghị triển khai đồng bộ toàn 4rum sang next voz

Audi_A6

Senior Member
Tôi tha thiết khẩn khoản đề nghị các môn mít min mod cho các F còn lại đoàn tụ với anh em. Chứ cứ chạy qua lại 2 địa chỉ thế này mệt quá :((
Member nào phản đối ban never luôn là ngoan ngay.
Tôi xin đề xuất ngắn gọn như vậy. Xin hết
 

Ivan

Senior Member
Công nhận! Giờ tự dưng như thói quen, cứ hay vào bên nhà cũ..Nhưng lại thích nhà mới hơn..Làm cho tôi sáng nào cũng phải bỏ ăn sáng để suy nghĩ nên vào địa chỉ nào để đọc.
 
Top