Đề xuất cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông nghiệm thu có điều kiện

_optimus_

Senior Member
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và đưa dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vào khai thác.


Nhà ga tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã hoàn thành các nội dung công việc liên quan thuộc trách nhiệm và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức tiếp nhận bàn giao, đưa vào khai thác, vận hành đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành dự án.

Nhưng việc tiếp nhận dự án chỉ được thực hiện khi được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tiến hành nghiệm thu và đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho nghiệm thu có điều kiện đối với các nội dung công việc còn tồn tại nhưng không ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu và khắc phục trong thời gian bảo hành.

Đồng thời quy định các nội dung cần thiết liên quan đến điều kiện nghiệm thu và được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chấp thuận; bàn giao có điều kiện để đưa vào khai thác, vận hành trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Giao thông Vận tải (Ban quản lý dự án đường sắt) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội);

Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội tham mưu cho thành phố về điều kiện để đưa vào khai thác, vận hành; vận hành có điều kiện (như tốc độ tối đa cho phép, số lượng đoàn tàu vận hành, tần suất chạy tàu...); hoàn thành chứng nhận hệ thống do đơn vị tư vấn độc lập báo cáo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Bộ Y tế giải quyết việc đưa chuyên gia Trung Quốc đi lại, làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay...

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải), dự án đang được nghiệm thu các hạng mục xây dựng, thiết bị; chỉ còn hạng mục đoàn tàu chờ cấp chứng nhận đăng kiểm chính thức sẽ nghiệm thu. Đến nay, nhiều hạng mục công trình đủ điều kiện báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước xem xét.

Dự án đã xây dựng đề cương vận hành thử toàn bộ hệ thống 20 ngày để phục vụ đánh giá an toàn, nghiệm thu. Để phục vụ công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có 13 báo cáo đánh giá chuyên ngành được thực hiện bởi liên danh tư vấn Apave-Certifer-Tricc (Pháp).

Đọc tiếp: https://laodong.vn/xa-hoi/de-xuat-cho-duong-sat-cat-linh--ha-dong-nghiem-thu-co-dieu-kien-790775.ldo
 
Top