Đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút BHXH một lần

Status
Not open for further replies.

register_lannua

Đã tốn tiền
tăng tuổi hưu lên 65 nữa là best
  • nhận 1 lần thì mất 1 nửa.
  • đợi đến 65 tuổi nghỉ hưu, nhận vài năm lăn ra chết còn lại quỹ ôm nốt :beated:
 

sp627

Senior Member
Mỗi năm đóng 2,6 tháng lương cơ sở. Thất nghiệp nhận một lần mỗi năm 2 tháng. Bhxh lãi 0,6 tháng mỗi năm. Chưa tính lãi từ hoạt động đầu tư quỹ.

Như vậy người lao động càng nhận bhxh một lần thì bhxh càng lãi. Nay mỗi năm lãnh 1 tháng thì bhxh lãi 1,6 tháng, đút túi quá nửa mồ hôi xương máu của người lao động. Một mô hình kinh doanh phải nói là siêu lợi nhuận, không làm mà vẫn có ăn, ưu việt vô biên.
Năm nào cũng than lỗ thì phải.
 

register_lannua

Đã tốn tiền
Mới đề xuất thôi mà các anh nhao nhao thế
brick.png
chờ ban hành rồi thực hiện luôn rồi em đi mà góp ý
idol của các em đi ị giờ nào cũng nắm, chứ quyền lợi thì đéo biết cc gì cả
 
Status
Not open for further replies.
Top