Đề xuất tài khoản ví điện tử do chủ ví để lại sẽ được chi trả cho người thừa kế

Ở đâu ra quy định vay tín chấp chết không phải trả?
Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán
Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:
...
8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
Ủa thím. Luật ghi rõ vậy r, đọc ngẫm từng chứ thím ơi.
Điều 615: Như mình giải thích ở trên (Nghĩa vụ với tài sản thừa kế như : vay mượn, thuế) còn tín chấp bản chất là không có nghĩa vụ gì liên quan tới tài sản hết, do đó là lấy niềm tin, uy tín,... ra để ng khác, TCTD Cho vay.
Còn điều 658 thím mang ra, cũng nói rõ ràng là nghĩa vụ liên quan tới "tài sản thừa kế". chứ tín chấp làm gì phải là nghĩa vụ của tài sản thừa kế
 
Ở đâu ra quy định vay tín chấp chết không phải trả?
Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán
Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:
...
8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
Nghĩa vụ trả nợ # nghĩa vụ liên quan tới tài sản thừa kế.
2 khái niệm này khác nhau hoàn toàn nhé thím
 
Ủa thím. Luật ghi rõ vậy r, đọc ngẫm từng chứ thím ơi.
Điều 615: Như mình giải thích ở trên (Nghĩa vụ với tài sản thừa kế như : vay mượn, thuế) còn tín chấp bản chất là không có nghĩa vụ gì liên quan tới tài sản hết, do đó là lấy niềm tin, uy tín,... ra để ng khác, TCTD Cho vay.
Còn điều 658 thím mang ra, cũng nói rõ ràng là nghĩa vụ liên quan tới "tài sản thừa kế". chứ tín chấp làm gì phải là nghĩa vụ của tài sản thừa kế
Ông này nói năng kiểu gì vậy? Vay tín chấp ra tòa vẫn xiết nợ trả bình thường nếu có tài sản nhé.
Nói linh ta linh tinh.
 
Ông này nói năng kiểu gì vậy? Vay tín chấp ra tòa vẫn xiết nợ trả bình thường nếu có tài sản nhé.
Nói linh ta linh tinh.
Đang nói chuyện nghĩa vụ nợ của người thừa kế.
còn vụ vay tín chấp kiện ra tòa á ? Thím thấy bao nhiêu vụ kiện rồi? Đã gọi là tín chấp, lấy uy tín để vay rồi kiện à ? Thím thấy FECredit kiện bao nhiêu người rồi ?
 
Đang nói chuyện nghĩa vụ nợ của người thừa kế.
còn vụ vay tín chấp kiện ra tòa á ? Thím thấy bao nhiêu vụ kiện rồi? Đã gọi là tín chấp, lấy uy tín để vay rồi kiện à ? Thím thấy FECredit kiện bao nhiêu người rồi ?
Vay tín chấp cũng tính là khoản vay nhé.
Và nếu người đã chết có khoản vay tín chấp thì tài sản thừa kế vẫn bị xiết.
Nghĩa vụ của người thừa kế là thanh toán nợ trong phạm vi tài sản thừa kế, ví dụ nợ 10 tỷ tài sản 1 tỷ thì cũng chỉ phải thanh toán 1 tỷ thôi.
Chứ anh bảo tín chấp không liên quan gì tới tài sản thừa kế là nói linh tinh
 
người thừa kế có được thừa kế tiền từ tài khoản ngân hàng của người đã chết không?
Tài khoản ngân hàng là tài sản chứ là gì mà không được thừa kế

Chính tôi được thừa kế tài sản từ tài khoản ngân hàng người thân đây, nhưng trước khi thừa kế phải làm giấy tờ lằng nhằng lắm
 
Ủa thím. Luật ghi rõ vậy r, đọc ngẫm từng chứ thím ơi.
Điều 615: Như mình giải thích ở trên (Nghĩa vụ với tài sản thừa kế như : vay mượn, thuế) còn tín chấp bản chất là không có nghĩa vụ gì liên quan tới tài sản hết, do đó là lấy niềm tin, uy tín,... ra để ng khác, TCTD Cho vay.
Còn điều 658 thím mang ra, cũng nói rõ ràng là nghĩa vụ liên quan tới "tài sản thừa kế". chứ tín chấp làm gì phải là nghĩa vụ của tài sản thừa kế
Vay tín chấp vẫn là vay, vẫn là nợ, chỉ khác biệt là không có tài sản bảo đảm thôi, mà đã nợ là phải trả. Mình đã trích luật rất rõ ràng mà bạn vẫn giữ quan điểm thì tùy bạn. Mình cũng không tranh luận thêm.
 
Back
Top