HN Dell E7390 - Bảo hành tại Dell VN tới 02/2023

Mua&ban

Đã tốn tiền
chuyển sang post khác. Mong AD thoogn cảm.
 

Attachments

 • 7ab1becdb3fb48a511ea.jpg
  7ab1becdb3fb48a511ea.jpg
  673.4 KB · Views: 20
 • 7f82af1da52b5e75073a.jpg
  7f82af1da52b5e75073a.jpg
  642.5 KB · Views: 15
 • 8b82f9e2f4d40f8a56c5.jpg
  8b82f9e2f4d40f8a56c5.jpg
  821.7 KB · Views: 15
Last edited:
Top