HN Dell s2419HGF 24 icnh 144hz , ram adata 8G buss 2666

HNKN

Junior Member
-Dell s2419HGF 24 icnh 144hz fullbox bảo hành hà nội com 5/2024 giá 3500k
-2 thanh ram adata 8G buss 2666 bao hanh 2/2024 giá 1050k

Lh: 0963298528


 
Top