thắc mắc Dell U2417H nó hơi vàng 2 mép trái phải

mathuatden

Đã tốn tiền
Việc này là bệnh chung hay là lỗi vậy các bác. Nay đi xem con U2417H cũ tất cả đều ưng riêng có việc nó bị cảm giác như bị vàng 2 mép trái và phải
 
Top