Đêm nay nghỉ tay nha anh em

vtalinh

d(◕‿◕)b
tayto
editor
Nhiều thứ cần chỉnh dần dần, admin sẽ cố gắng chỉ làm về đêm tối, cám ơn mọi người đã góp ý và cả chửi bới :*

Tôi cũng phải đi xin nick những anh chê, lọc xem hụt bao nhiêu để còn bù vào nữa :(
 
Nhiều thứ cần chỉnh dần dần, admin sẽ cố gắng chỉ làm về đêm tối, cám ơn mọi người đã góp ý và cả chửi bới :*

Tôi cũng phải đi xin nick những anh chê, lọc xem hụt bao nhiêu để còn bù vào nữa :(
mod nên để cái jd ra ở avt luôn cho dễ phân biệt mod ơi
 
Mod cho em cái title đi.
:)
Xưa giờ voz từ 2008, chưa có cái title nào. Cho em cái title kiểu : “rất đẹp trai” cho có cái khoe :)))
Nhiều thứ cần chỉnh dần dần, admin sẽ cố gắng chỉ làm về đêm tối, cám ơn mọi người đã góp ý và cả chửi bới :*

Tôi cũng phải đi xin nick những anh chê, lọc xem hụt bao nhiêu để còn bù vào nữa :(
 
Top