Đéo hiểu sao xoá thread linh tinh


Dù lìu tìu vài cmt, nhưng khó chịu vkl
Xàm vãi cả l`:):)
 
Top