Đéo hiểu sao xoá thread linh tinh

SAGPR3x.jpg

Dù lìu tìu vài cmt, nhưng khó chịu vkl
Xàm vãi cả l`:):)
 
Top