thắc mắc Deploy project laravel

ragsboys2

Senior Member
Các thím cho em hỏi để deploy project nói chung và laravel nói riêng thì cần làm những gì, và để code tự build khi push vào nhánh master thì làm thế nào vậy ạ?
Chuyện là em có cái bài tập lớn cần làm bằng laravel mà đẩy lên github rồi clone sang máy khác rồi cài MAMP setup các thứ mệt quá.
(em mới học mót được 2 tuần php và laravel nên hơi mơ hồ)

Trước đó em có làm một cái pet project bằng React dùng API bên ngoài, chỉ cần npm run build rồi ném vào docker file ngnix chạy local, hoặc cài cái package server : server build.
Để tự động và online thì vào Github Action config yaml cho lên github-pages là có ngay con web ngon lành demo.
 

nvknvknvk

Junior Member
cài đủ môi trường thì composer install
laravel có migrate, db seeding nên gen ra db nhanh.
 

Nipin

Senior Member
Mình cũng đang thực tập phần này. Đây là tài liệu a mentor quăng cho tham khảo. Good luck :p
https://laracasts.com/series/laravel-6-from-scratch
anh Jeffrey Way này làm video tutorial đúng là hay thật, gần chục năm trước tôi mù tịt về webdev, cũng nhờ xem video anh này mà mới hiểu rõ mấy cái từ cơ bản nhất (trường học đếch dạy dc cái kẹc gì nên hồn, lol).
cho nên dù không dùng php lâu lắm rồi mà vẫn phải vào đây khen anh một câu, mặc dù ngày xưa tôi xem video là xem chùa :">
 
Top