đi từ nước nào về thì mới bắt buộc cách ly vậy mấy thím

đi từ nước nào về thì mới bắt buộc cách ly vậy mấy thím, em ko sốt, ko ho gì cả, chuẩn bị bay về VN nhưng ko biết từ nước nào mới phải cách ly vậy nhỉ. Em search quy định cụ thể mà không thấy
 
đi từ nước nào về thì mới bắt buộc cách ly vậy mấy thím, em ko sốt, ko ho gì cả, chuẩn bị bay về VN nhưng ko biết từ nước nào mới phải cách ly vậy nhỉ. Em search quy định cụ thể mà không thấy
Nước nào cũng cách ly
 
có trốn cách ly đâu mấy thím, hỏi thử coi nếu có thì chuẩn bị tâm lý thôi. Vẫn khai báo đầy đủ mà
 
Top