[DỊCH] Bắc Hàn cảnh báo Nam Hàn không cho những người đào tẩu phát tán truyền đơn chống Bắc Hàn

(Reuters) Em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã ra tuyên bố cảnh báo Nam Hàn, yêu cầu nước này dừng việc cho phép những người đào tẩu từ Bắc Hàn gởi truyền đơn vào khu vực phi quân sự và đe dọa hành động này có thể làm phá hủy các đàm phán được đồng ý bởi hai bên.

Cô Kim Jo Yong, chánh văn phòng không chính thức của Kim Jong Un, đã viết một lá thư được phát bởi KCNA vào ngày thứ 5.

https://www.reuters.com/article/us-...tering-anti-north-leaflets-kcna-idUSKBN23B00R

Ý chính:

1/Kim Ủn đã gặp chuyện. Xưa giờ ngoài trừ Ủn gởi thư cho KCNA phát biểu thì không có ai khác được lên phát biểu. Bây giờ không phải Ủn thì ắt hẳn Ủn đã gặp vấn đề

2/Kim Yo Jong đã được xác nhận là người thừa kế của Ủn. Việc này được thể hiện qua việc Yo Jong chỉ là người đứng đầu bộ tuyên truyền mà được lên tiếng (Ngay cả Kim Jong Il hồi còn giữ chức này cũng không lên tiếng thay mặt cha mình). Thêm nữa, tất cả những ai từng được cất nhắc lên làm người thừa kế (Jong Il, Jong Nam trước khi bị phế) đều từng nắm qua chức này.

3/Nếu Ủn có chuyện thì ắt hẳn phải có người thay thế ngay và tin này sẽ được báo sớm để tránh các phe đấu đá. Nhưng hiện tại không có thông tin gì hết vậy chứng tỏ là có khả năng đang có đấu đá nên Yo Jong chưa lên đc
 
Last edited:
Top