[Dịch] Kế hoạch của giới siêu giàu để sống sót trước ngày tận thế.

Ono Rikka

Senior Member
Mấy tay đầu bạc phơ có được chết đâu mà lo, toàn là bất tử, sống mãi trong lòng nhiều người

via theNEXTvoz for iPhone
@Đầu Bạc
osCpCsi.png
 

Absent

Senior Member
Đến bao giờ mới có màn giải phóng nhân dân thuộc địa sao hỏa khỏi tay đế quốc thực dân địa cầu nhỉ ? :shame:
Mà lúc đó chắc trái đất thành chính phủ thế giới mà nghĩ cũng hợp lí bên sao hoả khi phát triển đến một trình độ nhất định khả năng cao tuyên bố li khai thành lập liên bang sao hoả
 
Top