[Dịch][theaseanpost]Hệ thống giáo dục thất bại của Campuchia

PhuongXinhGai

Junior Member
This article was first published on 4 January, 2020.
In December 2018, Cambodian Senate president Say Chhum had encouraged the country’s youth to study hard in order to become future leaders. He made the comment during the opening ceremony of the Union of Youth Federations of Cambodia congress at a hotel in Phnom Penh.

Chhum’s call certainly makes sense if one were to consider how young Cambodia’s population is. According to the Central Intelligence Agency’s (CIA) World Factbook, 30.8 percent of Cambodia’s population is made up of people between the ages of zero to 14 years, 17.8 percent is made up of those between 15 to 24 years, and 41.1 percent is made up of those between the ages of 25 to 54 years. The median age in Cambodia is 25 years.

However, while Cambodia’s population is young, the youth in the country are facing challenges when it comes to acquiring useful talents and skills to cater to the demands of Industry 4.0 or the Fourth Industrial Revolution. To “study hard” in Cambodia is easier said than done.


Education in Cambodia

According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), many young people drop out of school. Access to secondary education shows high inequalities across gender, location and socio-economic groups, with a total secondary net enrolment rate of only 27.7 percent in 2014.

The drop-out rate also gets high when it comes to secondary education, reaching 21 percent in lower secondary in 2014. Although rural and the poorest youth have an improved opportunity to enter higher grades, their rate of school enrolment is still low compared to urban and affluent youth.

Even though higher education remains far beyond the reach of most rural and female youth, the gross enrolment rate in tertiary education among youths aged between 18 and 22 has improved significantly over the last 10 years from 4.9 to 20 percent, including among the poorest households (from 0.2 to 2.6 percent) and women (3.3 to 17.4 percent).

“Both access and quality of education pose crucial issues and indicate a need for more relevant school curricula, sufficiently trained teachers, and more resources for school improvements,” the OECD said.

While the organisation cites figures from 2014, the more recent INSEAD 2018 Global Talent Competitiveness Index does not paint a pretty picture for Cambodia either. Out of 119 countries, Cambodia ranked 108 overall. It also ranked 111 for talent growth which includes aspects like formal education, and quality of management schools. It ranked 103 for retaining talent which includes aspects like brain retention; it ranked 113 for vocational and technical skills; and 113 for global knowledge skills.

Cambodia talent ranking
Source: INSEAD
Child labour
On one hand, Cambodians who are in school aren’t receiving the right kind of education to prepare them to meet the skills demands of Industry 4.0. On the other, many youths in Cambodia are also already employed and may not have the opportunity to pursue new skills.

According to the country’s Ministry of Planning, 74.5 percent of males aged between 15 to 24 years are employed while the percentage is lower at 68 percent for females. Although these figures are from 2013 (the ministry’s latest findings), a December 2016 report by the Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) stated that child labour is still rife in the country.

A recent Blood Bricks research project has led to a photo exhibition exposing debt-bonded labour in the brick making industry. Based on those photos (some of which can be found on the internet) it is clear that many of those working in these brick-kilns are children. This lends some hard evidence to the claim that many of Cambodia’s children are, in fact, working instead of studying.

GET INSIGHTS ON ASEAN IN YOUR INBOXChhum’s statement misses the point that whether Cambodia likes it or not, its children will eventually grow up and become the future workforce and leaders of the country. As the old are replaced by the young, a question that Cambodia must ask itself today is whether it is giving its children and youth all the possible opportunities to grow up and become, not just workers and leaders, but capable ones at that.

This article was first published on 4 January, 2020.
1601188916536.png

Bức ảnh này được chụp vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 cho thấy sinh viên Campuchia Keo Chan Sometthea (C) sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh tự sướng với bạn bè ở Phnom Penh. (Ảnh Tang Chhin Sothy / AFP) Vào tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum đã khuyến khích thanh niên đất nước chăm chỉ học tập để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. Anh đã đưa ra nhận định trong lễ khai mạc Đại hội Liên đoàn Thanh niên Campuchia tại một khách sạn ở Phnom Penh. Lời kêu gọi của Chhum chắc chắn có ý nghĩa nếu người ta xem xét dân số Campuchia trẻ như thế nào.

Theo World Factbook của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), 30,8% dân số Campuchia bao gồm những người từ 0 đến 14 tuổi, 17,8% là những người từ 15 đến 24 tuổi và 41,1% là Của những người trong độ tuổi từ 25 đến 54 tuổi. Độ tuổi trung bình ở Campuchia là 25 tuổi. Tuy nhiên, trong khi dân số Campuchia còn trẻ, thanh niên nước này đang phải đối mặt với những thách thức khi phải có được những tài năng và kỹ năng hữu ích để đáp ứng nhu cầu của Công nghiệp 4.0 hoặc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. “Học hành chăm chỉ” ở Campuchia nói thì dễ hơn làm. Giáo dục ở Campuchia Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhiều thanh niên bỏ học. Tiếp cận giáo dục trung học cho thấy sự bất bình đẳng cao giữa các nhóm giới tính, vị trí và kinh tế xã hội, với tổng tỷ lệ nhập học thuần túy trung học chỉ là 27,7% vào năm 2014. Tỷ lệ bỏ học cũng cao khi nói đến giáo dục trung học, đạt 21% ở Trung học cơ sở vào năm 2014. Mặc dù thanh niên nông thôn và thanh niên nghèo nhất có cơ hội tốt hơn để vào các lớp cao hơn, nhưng tỷ lệ đi học của họ vẫn thấp so với thanh niên thành thị và thanh niên giàu có.

Mặc dù giáo dục đại học vẫn còn vượt xa khả năng tiếp cận của hầu hết thanh niên nông thôn và nữ, nhưng tỷ lệ nhập học đại học của thanh niên từ 18 đến 22 tuổi đã cải thiện đáng kể trong 10 năm qua từ 4,9% lên 20%, bao gồm cả những hộ gia đình nghèo nhất ( Từ 0,2 đến 2,6 phần trăm) và phụ nữ (3,3 đến 17,4 phần trăm). OECD cho biết: “Cả khả năng tiếp cận và chất lượng giáo dục đều đặt ra những vấn đề quan trọng và cho thấy nhu cầu về chương trình giảng dạy ở trường phù hợp hơn, giáo viên được đào tạo đầy đủ và nhiều nguồn lực hơn để cải thiện trường học,” OECD cho biết. Trong khi tổ chức trích dẫn các số liệu từ năm 2014, Chỉ số Cạnh tranh Nhân tài Toàn cầu INSEAD 2018 gần đây hơn cũng không vẽ nên một bức tranh đẹp cho Campuchia. Trong số 119 quốc gia, Campuchia xếp thứ 108 chung cuộc. Nó cũng được xếp hạng 111 về sự phát triển tài năng, bao gồm các khía cạnh như giáo dục chính quy và chất lượng của các trường quản lý. Nó được xếp hạng 103 về việc giữ chân nhân tài, bao gồm các khía cạnh như khả năng giữ chân của não bộ; Nó xếp thứ 113 về kỹ năng nghề và kỹ thuật; Và 113 cho các kỹ năng kiến thức toàn cầu.
1601188957655.png

Mặt khác, những người Campuchia đang đi học không nhận được loại hình giáo dục phù hợp để chuẩn bị cho họ đáp ứng nhu cầu kỹ năng của Công nghiệp 4.0. Mặt khác, nhiều thanh niên ở Campuchia cũng đã có việc làm và có thể không có cơ hội theo đuổi các kỹ năng mới.
Theo Bộ Kế hoạch của đất nước, 74,5 phần trăm nam giới từ 15 đến 24 tuổi đang làm việc trong khi tỷ lệ này thấp hơn ở 68 phần trăm ở nữ giới. Mặc dù những con số này là từ năm 2013 (những phát hiện mới nhất của Bộ), một báo cáo tháng 12 năm 2016 của Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền Campuchia (LICADHO) cho biết lao động trẻ em vẫn còn tràn lan ở nước này.

Một dự án nghiên cứu Gạch máu gần đây đã dẫn đến một cuộc triển lãm ảnh phơi bày những lao động mắc nợ trong ngành sản xuất gạch. Dựa trên những bức ảnh đó (có thể tìm thấy một số bức ảnh trên internet), rõ ràng nhiều người trong số những người làm việc trong các lò gạch này là trẻ em. Điều này cho thấy một số bằng chứng chắc chắn cho tuyên bố rằng trên thực tế, nhiều trẻ em Campuchia đang làm việc thay vì học tập.https://.com/article/cambodias-failing-education-system
 
Last edited:

Sheraton

Junior Member
Dân cam đầu óc chậm chậm ngơ ngơ lắm không nhanh lẹ như đầu óc dân Đông Lào vốn được chung mâm với sinosphere đâu.
 
hỏi thật k troll, trình hs cam thi IMO, olympic top mấy nhỉ? đã có ai lụm hcv chưa?mình thấy môn nào vịt cũng lượm vàng như gà đẻ trứng :cautious:
 

Airplane_98

Senior Member
Có gì lạ đâu. như kinh tế Vn thì vẫn u ám nhưng lên báo Bloomberg thì vẫn khen lấy khen để rằng kinh tế VN sắp hóa hổ châu Á.

Muốn biết nền giáo dục nước nào hiệu quả hay ko thì cứ xem tốc độ tăng trưởng GDP nước đó, xem thanh tựu các ngành KHCN của nước đó 1 năm đạt dc những gì, xem BXH các trường ĐH hàng đầu của THE xem nước đó 1 năm qua có trường ĐH nào lọt Top ko là biết ngay ấy mà,...
Mấy cái này mới thực tế chứ tin lời bố con thằng éo nào.
 
Top