TQ Dịch vụ cấp chứng nhận iso 14001

ngocanhiso

Junior Member

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015​

Đạt chứng nhận ISO 14001 chứng minh doanh nghiệp của bạn có trách nhiệm với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội hoạt động doanh nghiệp mới. Nó giúp bạn chứng minh về việc bạn đã tận tâm như thế nào đối với việc làm giảm những ảnh hưởng môi trường của bạn cũng như đáp ứng sự mong đợi bền vững của các bên hữu quan.

ISO 14001 là gì?

ISO 14001
là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý môi trường nhằm giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường của doanh nghiệp mình. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

Chứng nhận ISO 14001 là gì?​

Chứng nhận ISO 14001 được hiểu là việc Tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá và cấp cho doanh nghiệp một giấy chứng nhận ISO 14001 khi doanh nghiệp đó có hệ thống quản lý môi trường đáp ứng được các yêu cầu mà tiêu chuẩn ISO 14001 đề ra. Việc chứng nhận sẽ được thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục được quy định bởi pháp luật và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO.

Những lợi ích của chứng nhận ISO 14001 là gì?​

  • Giảm thiểu lãng phí và quản lý sử dụng nhiên liệu hiệu quả;
  • Nâng cao năng suất hoạt động, cắt giảm chi phí vận hành;
  • Thể hiện sự hài hòa, mở rộng cơ hội kinh doanh;
  • Tăng sự tin cậy và hài lòng từ phía khách hàng và các bên liên quan;
  • Đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý về môi trường;
  • Tự tin thay đổi bối cảnh toàn tổ chức;…
Doanh nghiệp có nhu cầu làm chứng nhận ISO 14001 vui lòng liên hệ qua số 0868865272
 
Top