Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT

Cryolite.D

Senior Member
https://thanhnien.vn/diem-chuan-tru...huc-diem-thi-tot-nghiep-thpt-post1500353.html
Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT  - ảnh 1
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay
Đ.L.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Mở TP.HCM đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT  - ảnh 2
Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT  - ảnh 3

Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Đối với những ngành có tổ hợp môn có môn nhân hệ số 2, điểm xét tuyển = (Điểm môn hệ số 2 x 2 + Tổng 2 môn còn lại) x 3/4 + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

Đối với những ngành có tổ hợp không có môn hệ số, điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

Điểm trúng tuyển ngành luật, luật kinh tế,tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm.

Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Các ngành khoa học máy tính, khoa học máy tính chất lượng cao, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chất lượng cao, quản lý xây dựng: môn toán nhân hệ số 2.

Các ngành chất lượng cao: luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế: môn ngoại ngữ hệ số 2.

...
 
Top