[Điểm đại học] Các vốt dơ 2k2 vào đây

_Sasha_

Junior Member


Sent using vozFApp
Thanks bác. Điểm này thì dễ rồi.
Sau quả Hà Giang thấy bết bát vcl. Đúng kiểu ăn phốt mới lòi ra.
 

Infinite ManU

Senior Member
Mày làm youtuber đi Mỗ có cái điểm ĐH xét tuyển lập thớt hoài :boss: vote nghỉ học nhé, họcĐH sau này ra trường cũng thật nghiệp
 
Top