Điểm số của vũ trụ

Minh.Minh

Senior Member
1.Thời gian trái đất

Vũ trụ có một cái rất hay đó là thời gian, thời gian là vận động của bản thân hành tinh trái đất với mặt trăng mặt trời, trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống, mỗi hành tinh tùy theo vị trí với mặt trời hoặc vệ tinh mà có thời gian riêng. Thời gian trái đất một ngày ~ 24 giờ, một tháng ~ 30 ngày, một tháng ~ 4 tuần, một năm ~ 12 tháng, trùng hợp những con số 1 4 12 24 30 lại trùng với những con số chính của bảng số nguyên tố và tích của chúng:

1 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 49 53 59
61 67 71 73 77 79 83 89
91 97 101 103 107 109 113 119
121 127 131 133 137 139 143 149
151 157 161 163 167 169 173 179
.....

1 7 11 13 (30-13) (30-11) (30-7) (30-1)
+30 30 30 30 30 30 30 30
+30 30 30 30 30 30 30 30
.......
Hoặc 1 + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) .....
Chu kỳ 24
Những con số chính trong bảng là: : 1 4 12 24 30
1 là con số khởi đầu, 4 là xuất phát từ 4 số , 12 là nửa chu kỳ, 24 là cả chu kỳ, 30 thì là để phát triển tiếp 4 số ban đầu thì cộng 30 hoặc 30 trừ đi 4 số ban đầu.

Bảng số nguyên tố và tích của chúng là bảng cực kỳ quan trọng vì nó chứa tất cả mọi số nguyên tố, số nguyên tố còn là nòng cốt của dãy số dương chạy đến vô cùng.
Từ đó suy ra thời gian trái đất là thời gian chuẩn của vũ trụ, đây là thời gian trên một hành tinh có sự sống có thể chạy đến vô cùng.

2.Điểm số của vũ trụ:

Nhờ biết được rằng thời gian trái đất là thời gian chuẩn nên đi sâu vào nghiên cứu thấy một điều rất hay, vũ trụ là các con số logic, con người sinh ra trên trái đất đều gắn với những điểm số nào đấy tự nhiên của vũ trụ, linh hồn sau khi đầu thai rất nhiều kiếp trải qua các kiếp sống dần dần đều có điểm cho bản thân do vũ trụ và hành tinh đó đánh giá. Vũ trụ và hành tinh như những cỗ máy khổng lồ auto tự động, còn con người là những người máy tự nhiên sinh sống trong những cỗ máy khổng lồ đó. Chính vì là máy móc tự nhiên nên con người có điểm số là điều hiển nhiên, điểm số này không cố định mà sẽ được update dần lên theo nhiều kiếp sống. Thang điểm của vũ trụ là thang điểm 10. Theo thời gian trái đất một người sẽ có 4 điểm để chấm dựa trên lịch dương và lịch âm, điểm có năm là điểm của hành tinh trái đất còn điểm chỉ có ngày tháng và năm là 0 hoặc 1 là điểm của vũ trụ.

Điểm 10 là max tức đạt đến mức độc lập có chính kiến của bản thân tự do không bị phục thuộc bị điều khiển bởi cỗ máy chủ hành tinh và chủ vũ trụ, theo nghiên cứu thì những người có điểm 10 theo ngày tháng năm sinh hoặc gần 10 đa phần đều có tố chất gì đó rất mạnh, chưa đạt 10 cũng không sao vì chúng ta sẽ được kèm cặp dạy dỗ bởi cỗ máy mẹ hành tinh và vũ trụ. Chúng ta có rất nhiều kiếp nên thời gian kéo dài ra vô tận, đi đúng hướng thì chúng ta tất cả rồi sẽ đạt được 10. Trong vũ trụ vì linh hồn người cực kỳ nhiều nên sẽ có rất nhiều trái đất giống hệt như trái đất chúng ta đang sống, tuy nhiên thời gian thì khác nhau và số lượng dân cư cũng khác nhau, kiểu như vô hạn trái đất song song. Mỗi trái đất có một tương lai riêng là nơi để rèn luyện loài người đào tạo con người thành người 10 điểm.

Vào vấn đề chính cách chấm điểm , các bạn có thể xem để biết bản thân hoặc ai đó bao nhiêu điểm khi sinh ra nếu biết ngày tháng năm sinh:

VD: Ngày 7/2/1983 lịch dương và lịch âm là 25/12/1982
Điểm vũ trụ :
Dương là 7/2/1 : 7+2+1=10
Âm là 25/12/0 : 7+3+0=10
Điểm trái đất :
Dương là 7/2/1983: 7+2+1+9+8+3=30
Âm là 25/12/1982: 2+5+1+2+1+9+8+2=30
Năm âm và dương trùng nhau thì lấy năm vũ trụ là 1 với năm dương, và là 0 với năm âm.
 

CLAWRIDE

Senior Member
1.Thời gian trái đất

Vũ trụ có một cái rất hay đó là thời gian, thời gian là vận động của bản thân hành tinh trái đất với mặt trăng mặt trời, trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống, mỗi hành tinh tùy theo vị trí với mặt trời hoặc vệ tinh mà có thời gian riêng. Thời gian trái đất một ngày ~ 24 giờ, một tháng ~ 30 ngày, một tháng ~ 4 tuần, một năm ~ 12 tháng, trùng hợp những con số 1 4 12 24 30 lại trùng với những con số chính của bảng số nguyên tố và tích của chúng:

1 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 49 53 59
61 67 71 73 77 79 83 89
91 97 101 103 107 109 113 119
121 127 131 133 137 139 143 149
151 157 161 163 167 169 173 179
.....

1 7 11 13 (30-13) (30-11) (30-7) (30-1)
+30 30 30 30 30 30 30 30
+30 30 30 30 30 30 30 30
.......
Hoặc 1 + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) + (6 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + 2 ) .....
Chu kỳ 24
Những con số chính trong bảng là: : 1 4 12 24 30
1 là con số khởi đầu, 4 là xuất phát từ 4 số , 12 là nửa chu kỳ, 24 là cả chu kỳ, 30 thì là để phát triển tiếp 4 số ban đầu thì cộng 30 hoặc 30 trừ đi 4 số ban đầu.

Bảng số nguyên tố và tích của chúng là bảng cực kỳ quan trọng vì nó chứa tất cả mọi số nguyên tố, số nguyên tố còn là nòng cốt của dãy số dương chạy đến vô cùng.
Từ đó suy ra thời gian trái đất là thời gian chuẩn của vũ trụ, đây là thời gian trên một hành tinh có sự sống có thể chạy đến vô cùng.

2.Điểm số của vũ trụ:

Nhờ biết được rằng thời gian trái đất là thời gian chuẩn nên đi sâu vào nghiên cứu thấy một điều rất hay, vũ trụ là các con số logic, con người sinh ra trên trái đất đều gắn với những điểm số nào đấy tự nhiên của vũ trụ, linh hồn sau khi đầu thai rất nhiều kiếp trải qua các kiếp sống dần dần đều có điểm cho bản thân do vũ trụ và hành tinh đó đánh giá. Vũ trụ và hành tinh như những cỗ máy khổng lồ auto tự động, còn con người là những người máy tự nhiên sinh sống trong những cỗ máy khổng lồ đó. Chính vì là máy móc tự nhiên nên con người có điểm số là điều hiển nhiên, điểm số này không cố định mà sẽ được update dần lên theo nhiều kiếp sống. Thang điểm của vũ trụ là thang điểm 10. Theo thời gian trái đất một người sẽ có 4 điểm để chấm dựa trên lịch dương và lịch âm, điểm có năm là điểm của hành tinh trái đất còn điểm chỉ có ngày tháng và năm là 0 hoặc 1 là điểm của vũ trụ.

Điểm 10 là max tức đạt đến mức độc lập có chính kiến của bản thân tự do không bị phục thuộc bị điều khiển bởi cỗ máy chủ hành tinh và chủ vũ trụ, theo nghiên cứu thì những người có điểm 10 theo ngày tháng năm sinh hoặc gần 10 đa phần đều có tố chất gì đó rất mạnh, chưa đạt 10 cũng không sao vì chúng ta sẽ được kèm cặp dạy dỗ bởi cỗ máy mẹ hành tinh và vũ trụ. Chúng ta có rất nhiều kiếp nên thời gian kéo dài ra vô tận, đi đúng hướng thì chúng ta tất cả rồi sẽ đạt được 10. Trong vũ trụ vì linh hồn người cực kỳ nhiều nên sẽ có rất nhiều trái đất giống hệt như trái đất chúng ta đang sống, tuy nhiên thời gian thì khác nhau và số lượng dân cư cũng khác nhau, kiểu như vô hạn trái đất song song. Mỗi trái đất có một tương lai riêng là nơi để rèn luyện loài người đào tạo con người thành người 10 điểm.

Vào vấn đề chính cách chấm điểm , các bạn có thể xem để biết bản thân hoặc ai đó bao nhiêu điểm khi sinh ra nếu biết ngày tháng năm sinh:

VD: Ngày 7/2/1983 lịch dương và lịch âm là 25/12/1982
Điểm vũ trụ :
Dương là 7/2/1 : 7+2+1=10
Âm là 25/12/0 : 7+3+0=10
Điểm trái đất :
Dương là 7/2/1983: 7+2+1+9+8+3=30
Âm là 25/12/1982: 2+5+1+2+1+9+8+2=30
Năm âm và dương trùng nhau thì lấy năm vũ trụ là 1 với năm dương, và là 0 với năm âm.
xin bác con lô ạ
 
Top