Diễn biến nền kinh tế Việt Nam trong nhóm ASEAN 6 có gì mới?


Nền kinh tế Việt Nam năm 2020 có tất cả 4 quí tăng trưởng dương. Ảnh: ASEAN 6 Urbanist.
Thống kê vừa được cập nhật từ ASEAN Urbanist, tổng kết năm 2020 trong số 6 nền kinh tế hàng đầu khu vực ASEAN, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng dương duy nhất.

Theo đó, nền kinh tế Philippines suy giảm 9,5% trong năm 2020, kéo theo qui mô GDP giảm dưới 367 tỉ USD, trong khi đó GDP trên đầu người của quốc gia này giảm xuống mức 3.372 USD (nguồn IMF).

Năm 2020, nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng âm 6,1%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1998 là thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính Châu Á.

Nền kinh tế Malaysia tăng trưởng âm 5,6% và không vượt qua được bẫy thu nhập trung bình tong năm 2020. Năm 2019, GDP của Malaysia đạt 364 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt hơn 11.000 USD. Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 dẫn đến tăng trưởng âm khiến GDP của Malaysia giảm xuống khoảng 336 tỉ USD (nguồn IMF), GDP đầu người theo đó cũng bị kéo giảm xuống còn 10.192 USD.

Nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao nhất trong nhóm là Singapore vừa điều chỉnh tăng trưởng GDP từ âm 5,8% xuống âm 5,4 %, GDP qui đổi từ đôla Singapore sang đôla Mỹ (tỉ lệ qui đổi 1 USD = 1,34 SGD) ước tính đạt 350 tỉ USD.

Nền kinh tế Indonesia tăng trưởng âm 2,07% năm 2020, GDP giảm còn khoảng 1.053 tỉ USD, GDP bình quân đầu người giảm xuống mức 3.911 USD (nguồn: Indonesia BPS).

Việt Nam là nền kinh tế duy nhất trong nhóm ASEAN 6 tăng trưởng dương trong năm 2020 với mức 2,91%, theo đó GDP quốc gia tăng lên 343 tỉ USD, GDP bình quân trên đầu người dự kiến đạt khoảng 3.521 USD.

Ngoài điểm sáng là nền kinh tế duy nhất trong nhóm tăng trưởng dương, Việt Nam còn có được điểm sáng thứ 2 là có mức GDP bình quân đầu người vượt Philippines (3.521 USD so với 3.372 USD). Điểm sáng thứ 3 là xét về tổng GDP quốc gia, Việt Nam với 343 tỉ USD cũng vượt qua Malaysia với 336 tỉ USD.


Biểu đồ về tăng trưởng kinh tế năm 2020 của các quốc gia trong nhóm ASEAN 6.

Cùng với đó, tổng GDP quốc gia của Việt Nam cũng thu hẹp cách biệt với Singapore (350 tỉ USD) và chỉ còn kém khoảng 2%. Đây là mức hoàn toàn có thể san lấp trong năm 2021 trong trường hợp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn nền kinh tế Singapore.

Còn về GDP bình quân đầu người, Việt Nam cũng thu hẹp khoảng cách với Indonesia. Theo đó, mức GDP bình quân đầu người của Việt Nam còn kém Indonesia khoảng 390 USD, tương ứng khoảng 10%.

https://laodong.vn/kinh-te/dien-bien-nen-kinh-te-viet-nam-trong-nhom-asean-6-co-gi-moi-880938.ldo
 

Leubaonguhoc

Đã tốn tiền
Ôi vượt Mã lai, sắp bằng Sin, tăng trưởng dương, chứng khoán xanh sàn. Con rồng đông lào đang trỗi dậy hơn bao giờ hết :beauty:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top