HN Điện thoại Kyocera g04, Router Xiaomi Gen 3G, Chuột Bluetooth Gigabyte bán hoặc giao lưu nguồn máy tính

ThanhHSA

Junior Member
Done
 

Attachments

 • Giga GM M7700B 1.jpg
  Giga GM M7700B 1.jpg
  167.1 KB · Views: 3
 • Giga GM M7700B 2.jpg
  Giga GM M7700B 2.jpg
  586 KB · Views: 5
 • kyocera g04 01.jpg
  kyocera g04 01.jpg
  515.8 KB · Views: 5
 • kyocera g04 02.jpg
  kyocera g04 02.jpg
  631.6 KB · Views: 5
 • kyocera g04 03.jpg
  kyocera g04 03.jpg
  461.4 KB · Views: 3
 • kyocera g04 4.jpg
  kyocera g04 4.jpg
  390.1 KB · Views: 3
 • SDP Xiaomi3.jpg
  SDP Xiaomi3.jpg
  271.3 KB · Views: 3
 • Xiaomi Gen 3G 01.jpg
  Xiaomi Gen 3G 01.jpg
  467.8 KB · Views: 3
 • Xiaomi Gen 3G 02.jpg
  Xiaomi Gen 3G 02.jpg
  401.1 KB · Views: 3
 • Giga GM M7700B 3.jpg
  Giga GM M7700B 3.jpg
  369.3 KB · Views: 3
Last edited:
Top