Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

bobbychinn

Senior Member

Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.​

Xóa bỏ các chi tiết về thống nhất bằng cách mạng trong Điều lệ Đảng
Tờ báo Hankyoreh cánh tả của Hàn Quốc vào hôm 1/6/2021 đăng bài viết nói rằng Đảng Lao động Triều Tiên (đảng cầm quyền tại Triều Tiên) đã xóa bỏ trong Điều lệ của tổ chức này một cụm từ với nội dung cổ xúy thúc đẩy một cuộc cách mạng ở Hàn Quốc nhằm dẫn tới việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Điều lệ này được Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên thông qua vào ngày 9/1/2021 – ngày thứ 5 trong 8 ngày Đại hội.
Công trình điêu khắc ở Triều Tiên, trong đó có hình ảnh quân nhân Triều Tiên và biểu tượng của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Công trình điêu khắc ở Triều Tiên, trong đó có hình ảnh quân nhân Triều Tiên và biểu tượng của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AFP.
(Chú thích của người dịch: Bán đảo Triều Tiên được chia làm 2 miền. Miền Bắc của bán đảo này do Triều Tiên quản lý, miền Nam của bán đảo này do Hàn Quốc quản lý. Tuy nhiên, Triều Tiên dùng cụm từ "Triều Tiên" để chỉ toàn bộ bán đảo này, Hàn Quốc thì lại dùng cụm từ "Hàn Quốc" để chỉ toàn bộ bán đảo này. Như vậy, tùy theo cách nói của mỗi bên ta sẽ có cách nói “Bán đảo Triều Tiên” hay “Bán đảo Hàn Quốc”. Trong bài này, người dịch sử dụng cách nói phổ biến từ trước tới nay trong báo chí và sách sử Việt Nam, đó là Bán đảo Triều Tiên).
Cụ thể, tờ Hankyoreh phát hiện ra rằng một đoạn trong Điều lệ tuyên bố “mục tiêu của Đảng Lao động Triều Tiên” là “tiến hành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng dân chủ để giải phóng dân tộc Triều Tiên” đã được xóa bỏ khỏi phiên bản Điều lệ mới nhất của đảng này.
Nếu thông tin này là đúng thì nó cho thấy trên thực tế, Triều Tiên đã từ bỏ chủ trương “thống nhất cách mạng” cho toàn bộ Bán đảo Triều Tiên dưới ngọn cờ của Triều Tiên, đồng thời phản ánh cách nhìn nhận của Triều Tiên đối với mối quan hệ liên Triều (giữa Triều Tiên và Hàn Quốc).
Triều Tiên đã duy trì ủng hộ thống nhất bằng con đường cách mạng trong gần 80 năm kể từ khi vị lãnh tụ sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành đề xuất một “căn cứ dân chủ” vào ngày 17/12/1945. Ông Kim lập luận rằng Triều Tiên sẽ là “tiền đồn” cho việc thúc đẩy một cuộc cách mạng ở miền Nam (tức Hàn Quốc) và thống nhất toàn bộ Bán đảo Triều Tiên.
Ngôn từ như trên trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên về việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên đã được Hàn Quốc trích dẫn làm cơ sở cho việc duy trì Bộ luật An ninh Quốc gia với nội dung xác định Triều Tiên như một “tổ chức chống nhà nước”.
Do vậy, việc xóa bỏ phần văn bản này có thể tác động đến cuộc tranh cãi trong nội bộ Hàn Quốc về việc có nên duy trì Bộ luật trên hay không.
Điều lệ mới của Đảng Lao động Triều Tiên không chỉ định nghĩa lại mục tiêu của đảng này trong việc đạt được sự phát triển tự trị và dân chủ của xã hội dân tộc mà còn xóa bỏ, thay thế, hoặc điều chỉnh một số cụm từ ám chỉ việc Triều Tiên thống nhất Hàn Quốc.
Đoạn mở đầu của Điều lệ hiện nay nói về việc Đảng Lao động Triều Tiên “đạt được thịnh vượng chung của dân tộc Triều Tiên” (thay cho cụm từ Đảng Lao động Triều Tiên “tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Triều Tiên vì quyền sống và vì việc dân chủ hóa xã hội”.
Tại Điều 4 (“Các nhiệm vụ của đảng viên”), một cụm từ nói rằng các đảng viên phải “tích cực chiến đấu để thúc đẩy việc thống nhất tổ quốc” đã bị xóa bỏ hoàn toàn mà không được thay thế bằng một cụm từ khác.
Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên được đánh giá là có uy quyền ngang như bản Hiến pháp ở Hàn Quốc.
Nhìn nhận vấn đề thống nhất Triều Tiên theo hướng thực tế hơn
Việc Đảng Lao động Triều Tiên dưới thời ông Kim Jong Un (cháu nội của ông Kim Nhật Thành) xóa bỏ nội dung thống nhất thông qua biện pháp cách mạng có thể hàm chứa 3 điều sau.
https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/di...diem-thong-nhat-ban-dao-trieu-tien-863282.vov
 
Top