Điều tra nhóm người có dấu hiệu lừa đảo lấy hàng cứu trợ miền Trung

Trùm Trà Đá

Senior Member
2020aa8a9478-b37e-447b-abaf-d017d5ff9c62.png

Nguồn: https://tuoitre.vn/dieu-tra-nhom-ng...Rv4bq_0uW1yhd6NCjZ905RbBmEI5wz8nUzshwzc4iZaIM

Đối với bọn lười biếng và người xấu thì từ thiện nó là cái nghề :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top