Điều tra nhóm người có dấu hiệu lừa đảo lấy hàng cứu trợ miền Trung

supermoderatorvoz

Senior Memberhttps://tuoitre.vn/dieu-tra-nhom-ng...hang-cuu-tro-mien-trung-20201102142631202.htm

Gửi bằng vozFApp
 

L.Dicaprio

Senior Member
Bốc phét tí chứ chắc phải quá nửa bọn từ thiện các loại này ăn bẩn trên xương máu, mất mát của đồng bào miền trung. :)
 
Top