thảo luận Digital engineering

Chủ yếu thiết kế nhà này nọ
E đang ôn để thi học bên Singapore
Thế thì nó lại ko nằm trong lập trình rồi
Ý Doãn huynh có phải là digital ic design engineer không ? Thiết kế mấy cái mạch sài VHDL Verilog gì gì đó hả ?
Mình cũng nghĩ là ý này
JFV0LZ8.gif
 
Top