Doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 được dừng đóng bảo hiểm xã hội

Masterchiefs

Thành viên tích cực

Doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, có từ một nửa lao động nghỉ việc sẽ được dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa cho phép dừng đóng bảo hiểm xã hội với nhóm doanh nghiệp này. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đủ điều kiện và không tính lãi theo đúng quy định. Trong thời gian dừng đóng, doanh nghiệp cũng sẽ không bị thanh tra chuyên ngành.

Đến hết tháng 6, nếu Covid-19 vẫn chưa giảm, doanh nghiệp có đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương sẽ báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết.

Kết quả giải quyết dừng đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cần được Bảo hiểm xã hội tổng hợp, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, cho tới khi Thủ tướng công bố hết dịch.

Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết, vì Covid-19, 30 tỉnh, thành có 322 doanh nghiệp dừng hoạt động, 553 đơn vị giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh, 30 hợp tác xã và gần 300.000 hộ gia đình phải dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất.

Chưa kể, hơn 1.000 lao động tại 22 tỉnh, thành bị mất việc, trong đó, hơn một phần ba đến từ ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, 10% là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
 
Top