Doanh thu nhiều thị trường nước ngoài của Viettel tăng trưởng 2 con số

Hóng vOzer mắt cận lòi trĩ am tường vào chửi vitteo glâu bồ làm láo báo cáo, từ lỗ chổng vó sang tăng trưởng lãi 2 con số :shame:
 
Top