Đời buồn lesor

Sáng nay thi bằng lái xe đúng 17/18 câu. Lúc vào bảo vệ nhìn tôi khinh bỉ bảo đi thi mà ăn mặc thế này à, vì lúc đó tôi xỏ dép lào quần dài áo thun nhìn rất bần nông, kết hợp thêm khuôn mặt nữa thì đúng chất trộm cướp =((. Chỉ hỏi mình tôi chứ những người khác ăn mặc đẹp sơ mi đi giày các thứ. Đi về lạc đường vì điện thoại hết pin. Đi vào ổ gà xém té, đời buồn lesor :D buồn vì chưa thật sự cố gắng làm việc gì đi về đường vắng vừa nói vừa cười một mình như thằng thần khinh:D
 

Onggiadibar

Senior Member
Sáng nay thi bằng lái xe đúng 17/18 câu. Lúc vào bảo vệ nhìn tôi khinh bỉ bảo đi thi mà ăn mặc thế này à, vì lúc đó tôi xỏ dép lào quần dài áo thun nhìn rất bần nông, kết hợp thêm khuôn mặt nữa thì đúng chất trộm cướp =((. Chỉ hỏi mình tôi chứ những người khác ăn mặc đẹp sơ mi đi giày các thứ. Đi về lạc đường vì điện thoại hết pin. Đi vào ổ gà xém té, đời buồn lesor :D buồn vì chưa thật sự cố gắng làm việc gì đi về đường vắng vừa nói vừa cười một mình như thằng thần khinh:D
Đức
Vốt tiêm nhé.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top