Đổi mới mạnh mẽ công tác Đoàn sát với nhu cầu thanh niên

okiahuy

Senior Member

Đổi mới mạnh mẽ công tác Đoàn sát với nhu cầu thanh niên​

IMG_5350-1605067283284.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.
Trên cương vị tân Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân điện tử về phương hướng triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong thời gian tới.
PV: Thưa đồng chí, ở thời điểm hiện tại, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã trải qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai. Xin đồng chí cho biết, trong nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chủ đạo nào?
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Tháng 7 vừa qua, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, qua đây phân tích rõ kết quả đạt được, các mặt hạn chế, giải pháp khắc phục trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Theo đó, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Đoàn theo hướng sát với nhu cầu thực tiễn của thanh thiếu nhi cả nước, đồng thời đón bắt được mục tiêu chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại...
Thực tế cho thấy, bộ máy tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều vấn đề cần thay đổi. Nếu không, Đoàn, Hội sẽ có nguy cơ tụt hậu, lạc hậu so với các bạn trẻ, đánh mất vị trí vốn có trên mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
PV: Để các nhiệm vụ nêu trên đạt hiệu quả cao nhất, cần có những yếu tố nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Việc đầu tiên là phải tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ Đoàn một cách căn cơ, quyết liệt. Đây là lực lượng nòng cốt, bộ máy trọng tâm dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi cả nước, nhưng đang đứng trước nhiều bất cập như thiếu hụt cán bộ Đoàn ở tất cả các cấp; chất lượng cán bộ nhiều nơi chưa cao, chưa đồng đều, thậm chí tồn tại một số trường hợp không bắt kịp xu hướng của thanh niên...
Công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn phải thật sự mới mẻ, phù hợp, ứng dụng mạnh mẽ truyền thông số, công nghệ thông tin, đặt thanh niên làm chủ thể để đón đầu những xu thế phát triển mới của đất nước nói chung chung, giới trẻ nói riêng.
Cùng với đó, cần có sự "phân luồng" rõ nét trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo các nhóm đối tượng thanh niên khác nhau, gắn với thúc đẩy tinh thần tự học tập và tư duy sáng tạo của thanh thiếu nhi trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đang đặt ra nhiều cơ hội, thách thức lớn.
Thời gian tới, Đoàn, Hội các cấp sẽ nỗ lực phối hợp các cơ quan có thẩm quyền, đăng ký đảm nhận những đề án thanh thiếu niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực ngoại ngữ, bảo đảm việc học tập của thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa; đồng hành để thanh niên công nhân không thất nghiệp sau tuổi 30; bảo đảm chất lượng dân số thông qua giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân cho bạn trẻ...
PV: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế... đòi hỏi tinh thần sáng tạo, chủ động, xung kích của tuổi trẻ. Đoàn, Hội các cấp đã chuẩn bị gì để đón bắt những nhiệm vụ này?
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Xét theo tầm nhìn đến năm 2045, thì các bạn trẻ đang ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng khi đó sẽ đóng vai trò lực lượng chính trong phát triển đất nước. Vì vậy, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần nhanh chóng đưa ra những giải pháp tiếp cận, giáo dục tư tưởng, hỗ trợ, đồng hành với thanh thiếu nhi ngay từ bây giờ.
Hiện, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực ngoại ngữ, trình độ công nghệ thông tin làm hành trang cho các bạn trẻ tích cực, chủ động trở thành công dân toàn cầu theo tiến trình hội nhập của đất nước.
Ngoài ra, thông qua những phong trào hành động cách mạng, các chương trình, cuộc thi, Đoàn, Hội sẽ tiếp tục chú trọng công tác rèn luyện đoàn viên ưu tú về cả chất và lượng, liên tục bổ sung nguồn sinh lực mới với Đảng, tạo điều kiện để các bạn trẻ sẵn sàng cống hiến, góp phần tham gia nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc.
Code:
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/doi-moi-manh-me-cong-tac-doan-sat-voi-nhu-cau-thanh-nien-624059/
Bây giờ có còn phải đóng Đoàn phí không các đồng chí? :sure: :big_smile:
 
Top