thắc mắc Đổi R7 2700X qua R7 2700

thicheo

Junior Member
Mình có R7 2700X muốn đổi qua R7 2700 tại Q7, TP.HCM
Cám ơn mọi người xem tin.
Chi tiết inbox cho tiện.
 
Top